ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลรามาธิบดี Smax Banner Design ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลรามาธิบดี Smax Banner Design ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลรามาธิบดี Smax Banner Design

ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลรามาธิบดี Smax Banner Design

Job Name: ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลรามาธิบดี Smax Banner Design
Client: ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลรามาธิบดี
Size: w80 x h200 cm.
Material: ภาพพิมพ์เป็นผ้า Premium แผ่นด้านล่าง MDF หุ้มพรม โครงอลูมิเนียม
12 เม.ย. 2560, 08:52
218